Hallitus

Seuran toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus hoitaa muun muassa lain sille määräämät tehtävät ja panee täytäntöön yleiskokousten päättämät asiat sekä vastaa seuran taloudesta. EnRan hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 10-15 hallituslaisesta aina kaksi toimintavuotta kerrallaan.


Hallituksen jäsenet 2024

Heidi Mattila

hallituksen

puheenjohtaja

mattila.heidi1@gmail.com

enra.kilpailu@gmail.com

Venla-Mari Leppäniemi

hallituksen

varapuheenjohtaja


Ulla Koivulajäsensihteerienra.jasen@gmail.com
Tuire Siikalataloudenhoitaja
Laura Linnatiedottaja
Anu LastumäkiCafe Kavio
Jami Pursiainenkerhotoimintavastaava
Jonna Enjala

Minna Aitta-Aho

Minna Autio

Alina Tynys

Marjaana Koskinen

Teresa Nyberg

Pia Eloranta

Joakim Jurvakainen

Anna Toikkanen