Jäsenkyselyn 2024 yhteenveto

4.5.2024

Enran jäsenille suunnattu jäsenkysely toteutettiin kevättalven 2024 aikana. Kyselylomake oli auki kaksi viikkoa 8.3.-24.3.2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymina. Kyselystä viestittiin jäsenille sähköpostitse jäsenkirjeen muodossa sekä seuran sosiaalisen median kanavissa.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 60 kappaletta. Kyselyssä kysyttiin jäsenien mielenkiintoa seuran järjestämiä tapahtumia ja kilpailuita kohtaan, viestinnän tavoittavuutta sekä kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseen jatkossa ja yleisiä toiveita seuralle.

Kyselyn vastauksia käytetään Enran seuratoiminnan kehittämiseen. Esitettyjen toiveiden pohjalta voidaan monipuolistaa seuran jäsenilleen tarjoamia aktiviteetteja. Seuran hallitus voi hyödyntää kyselyn vastauksia seuran toimintalinjan tarkentamiseen tähtäävässä kehitystyössä.

Jäsenkyselyn yhteenvetoon pääset tutustumaan alta.